Untitled Document

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. jest organizatorem wycieczek krajoznawczych w różne strony ¶wiata. Od chwili powstania firmy, tj. od 1993 roku uczestnicy naszych wycieczek odwiedzili prawie 70 krajów na 6 kontynentach (m. in. RPA, Argentynę, Australię, USA, Kambodżę, Now± Zelandię, Brazylię). Programy naszych wycieczek powstaj± w Biurze w Gdańsku. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy posiadane kontakty w odwiedzanych krajach oraz sugestie osób, które często z nami podróżuj±. Wieloletnie do¶wiadczenie pilotów i pracowników Biura zapewnia powodzenie realizacji naszych eskapad. Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Po¶redników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181 oraz turystyczn± gwarancję ubezpieczeniow± w Signal Iduna Polska TU S.A.
dyrektor BT Wojażer
Adam Pelc


Copyright © 2002-2017 BT Wojażer Sp. z o.o.

AAutokarowy przejazd przez ziemie, na których Zakon Krzyżacki zbudował sieć fortyfikacji i zamków. W¶ród wybranych znalazły się między innymi: zamki w Radzyniu Chełmińskim, Szymbarku, Brodnicy i Prabutach.
Przelot samolotem z Gdańska do Warny (Bułgaria). Przejazd autokarem z Warny do Bukaresztu, a następnie wyjazd w Karpaty. W programie Bukareszt, Sinaia, Braszów. Na trasie przejazdu wspaniała panorama Karpat - postoje na punktach widokowych.
Autokar z Gdańska. Zwiedzanie Drezna (m. in. Pałac Zwinger), Mi¶ni (wizyta w Państwowej Manufakturze Porcelany), Budziszyna (centrum kultury serbołużyckiej). W Polsce zwiedzanie Zielonej Góry, wycieczka na Pojezierze Łagowskie oraz degustacja w lubuskiej wytwórni win.