Untitled Document

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. jest organizatorem wycieczek krajoznawczych w różne strony ¶wiata. Od chwili powstania firmy, tj. od 1993 roku uczestnicy naszych wycieczek odwiedzili prawie 70 krajów na 6 kontynentach (m. in. RPA, Argentynę, Australię, USA, Kambodżę, Now± Zelandię, Brazylię). Programy naszych wycieczek powstaj± w Biurze w Gdańsku. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy posiadane kontakty w odwiedzanych krajach oraz sugestie osób, które często z nami podróżuj±. Wieloletnie do¶wiadczenie pilotów i pracowników Biura zapewnia powodzenie realizacji naszych eskapad. Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Po¶redników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181 oraz turystyczn± gwarancję ubezpieczeniow± w Signal Iduna Polska TU S.A.
dyrektor BT Wojażer
Adam Pelc


Copyright © 2002-2017 BT Wojażer Sp. z o.o.

Przelot samolotem z Gdańska do Reykjaviku. Przejazd dookoła Islandii z wykorzystaniem lokalnego autokaru.W programie mi in. rejs statkiem z Akureyri na obserwacje wielorybów.
AAutokarowy przejazd przez ziemie, na których Zakon Krzyżacki zbudował sieć fortyfikacji i zamków. W¶ród wybranych znalazły się między innymi: zamki w Radzyniu Chełmińskim, Szymbarku, Brodnicy i Prabutach. Program szczegółowy wkrótce
Przelot samolotem z Gdańska do Warny (Bułgaria). Przejazd autokarem z Warny do Bukaresztu, a następnie wyjazd w Karpaty. W programie Bukareszt, Sinaia, Braszów. Na trasie przejazdu wspaniała panorama Karpat - postoje na punktach widokowych.