+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl
+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl

POLSKA
Opolszczyzna
20-24.05.2024

Cena 2 450 PLN
Cena 2 450 PLN
Ogólny opis wycieczki

Autokar z Gdańska. Cztery noclegi w Opolu w centrum miasta. Śniadania i obiadokolacje. Na rozpoczęcie wycieczki przejazd do Brzegu i zwiedzanie zamku piastowskiego, nazywanego śląskim Wawelem. W Opolu zwiedzanie centrum z ratuszem, rynkiem, kościołem franciszkanów. Spacer po opolskiej Wenecji położonej nad kanałem Młynówka z widokiem na symbol miasta – średniowieczną Wieżę Piastowską. Przejazd przez pobliski Niemodlin, gdzie znajduje się zamek książąt opolskich do Parku Dendrologicznego w Lipnie. W kolejnym dniu wycieczki trasa Nysa – Otmuchów – Paczków z postojem nad jeziorem nyskim, sztucznym zbiornikiem wodnym zbudowanym na Nysie Kłodzkiej. Zwiedzanie centrum Nysy, a w Paczkowie, nazywanym śląskim Carcassone spacer wokół XIV- wiecznych zachowanych obwarowań miasta z licznymi basztami i bramami. W Mosznej zwiedzanie imponującego pałacu-zamku oraz otaczającego go parku, dawnej własności śląskiego rodu Tiele-Wincklerów. Przejazd do Parku Krajobrazowego Góra św. Anny i zwiedzanie bazyliki. W drodze powrotnej do Gdańska postój w miejscowości Olesno i zwiedzanie drewnianego kościółka św. Anny, kandydującego do umieszczenia go na liście UNESCO.

Początek i koniec wycieczki

Stanowisko nr 10 dworca PKS w Gdańsku

Godzina i miejsce zbiórki

Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Gdańsku  (stanowisko nr 10) w poniedziałek 20.05 o godzinie 8.00.

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem na całej trasie
  • cztery noclegi w hotelu Opolu, w centrum miasta
  • śniadania i obiadokolacje
  • przewodnictwo
  • opiekę pilota
  • ubezpieczenie NNW (suma ubezpieczenia 25 000 zł)

Cena nie zawiera:

  • wstępów do zwiedzanych obiektów
  • na ten cel należy przygotować ok. 80 PLN
Wycieczka dzień po dniu

20.05 (poniedziałek)Gdańsk - Olesno - Opole

Zbiórka uczestników na stanowisku nr 10 dworca PKS w Gdańsku o godz. 8.00. Przejazd autostradą A 1 w kierunku Częstochowy, a następnie drogą w kierunku Opola. Po drodze postój w miejscowości Olesno i zwiedzanie drewnianego kościoła pw. św. Anny, zabytku aspirującego do wpisania go na listę UNESCO. Przejazd do Opola. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.

21.05 (wtorek)Opole i okolice

Po śniadaniu przejazd do centrum miasta i zwiedzanie: rynek z kamieniczkami po powojennej rekonstrukcji, ratusz z charakterystyczną masywna wieżą, kościół franciszkanów z połowy XIV wieku z gotycką kaplicą św. Anny – nekropolią Piastów opolskich, katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z XII wieku, Wieża Piastowska, jedyna pozostałość po zamku zburzonym przez Niemców w latach 30-tych XX wieku, Amfiteatr, gdzie od 60-ciu lat odbywają się doroczne festiwale piosenki. Spacer po „Opolskiej Wenecji”, malowniczym obszarze miasta z domami stojącymi nad kanałem Młynówka. Przejazd do pobliskiego Niemodlina, gdzie znajduje się zamek książąt opolskich, późnorenesansowa budowla z elementami barokowymi i reliktami gotyckimi. Potem przejazd do Parku Dendrologicznego w Lipnie, najstarszego arboretum w Polsce dysponującego bogatą kolekcją azalii i rododendronów, a szczególnymi okazami są tulipanowiec amerykański, ambrowiec balsamiczny i grujecznik japoński. Wieczorem powrót do Opola na kolację i nocleg.

22.05 (środa)Opole - Nysa - Otmuchów - Paczków - Opole

Po śniadaniu przejazd do Nysy. Zwiedzanie miasta: XV-wieczna, gotycka katedra pw. św. św. Jakuba i Agnieszki z cennym późnogotyckim tryptykiem w ołtarzu głównym, odrestaurowane po wojnie mieszczańskie kamienice na starówce, marmurowa fontanna z trytonem, Dom Wagi Miejskiej, pałac biskupi z przełomu XVII i XVIII wieku. Przejazd do Otmuchowa, miasta położonego na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, z gotycko-renesansowym zamkiem na wzgórzu. Ostatnim lokatorem zamku był słynny przyrodnik i geograf Aleksander von Humboldt. Postój nad sztucznym Jeziorem Nyskim, powstałym w 1971 roku po zbudowaniu zapory ziemnej spiętrzającym Nysę Kłodzką. Przejazd do Paczkowa, miasta położonego na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej, nazywanego śląskim Carcasonne, ze względu na zachowane – podobnie jak w słynnym francuskim mieście – gotyckie obwarowania. Mury o długości 1,2 km i wysokości 9 metrów strzeże 19 baszt i 4 bramy. Przy murach miasta znajduje się trójnawowy gotycko-renesansowy kościół pw. św. Jana, przekształcony w XVI wieku w warownię. Spacer po rynku otoczonym przez renesansowe i barokowe kamienice, nad którymi góruje ratusz z wieżą o wysokości 45 m. Wieczorem powrót do Opola na kolację i nocleg.

23.05 (czwartek)Opole - Moszna - Góra św. Anny - Opole

Rano przejazd do Mosznej, gdzie znajduje się XIX-wieczna zabytkowa rezydencja śląskiego rodu potentatów przemysłowych Tiele-Wincklerów. Pałac posiada 365 komnat a cechą charakterystyczną jego architektury są liczne wieże i wieżyczki (w sumie jest ich 99). Obiekt otacza 100-hektarowy park z cennym drzewostanem, na który składają się trzystuletnie dęby, lipy i skupiska rododendronów, a szczególną atrakcją są kanały wodne i malownicze stawy w stylu francuskim. Zwiedzanie pałacu w części udostępnionej dla turystów o raz spacer po parku. Przejazd pod Górę św. Anny i wycieczka po terenach Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. Park krajobrazowy utworzony został w 1988 roku na obszarze ponad 5 tys. ha, charakteryzuje się bogatym urzeźbieniem terenu, a najwyższym wzniesieniem jest Góra św. Anny o wysokości 404 m n.p.m. Na bogatą rzeźbę terenu składają się liczne suche doliny, wąwozy, zalesione pagórki, leje i misy krasowe oraz wywierzyska skalne. Zwiedzanie bazyliki św. Anny – zespołu kościelno-klasztornego zbudowanego w XV wieku, przebudowanego później w XVII i XVII wieku w stylu barokowym. Najcenniejszym obiektem w bazylice jest znajdująca się woltażu głównym, drewniana figurka św. Anny Samotrzeciej, pochodząca z XV wieku. Wieczorem powrót do Opola na kolację i nocleg.

24.05 (piątek)Opole - Brzeg - Gdańsk

Rano wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do. Brzegu. Zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich zbudowanego w XIII wieku i przebudowanego przez włoskich architektów w wieku XVI w stylu renesansowym. Przejazd w kierunku Gdańska drogą nr 39, następnie drogą szybkiego ruchu S8 i autostradą A1. Wieczorem przyjazd do Gdańska i zakończenie imprezy.

Mapa

(1) Brzeg   (2) Opole   (3) Niemodlin   (4) Lipno   (5) Nysa   (6) Otmuchów   (7) Paczków   (8) Moszna    (9) Góra św. Anny   (10) Olesno

Zdjęcia
poniżej kilka zdjęć z miejsc, które Wojażer odwiedzi podczas wycieczki.