+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl
+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl

POLSKA
Powiśle
2.06.2024

Cena 350 PLN
Cena 350 PLN
Ogólny opis wycieczki

Autokar z Gdańska. Wycieczka po terenie Powiśla, na prawym brzegu Wisły. Przejazd autostradą A1 i dalej przez nowy most na Wiśle do Kwidzyna. Zwiedzanie gotyckiego kościoła farnego, dawnej katedry diecezji pomezańskiej, zbudowanej w XIV wieku w zespole budowli połączonych z zamkiem kapituły. Katedra była miejscem pochówku biskupów pomezańskich i niektórych wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Przejazd przez miasto, w którym największym zakładem produkcyjnym jest fabryka papieru. Postój na węźle wodnym w Białej Górze, gdzie znajdują się ciekawe budowle hydrotechniczne -śluzy, jazy i wrota przeciwpowodziowe, w miejscu gdzie rozpoczyna swój bieg odnoga Wisły Nogat i gdzie do Nogatu wpada rzeka Liwa. Biała Góra w okresie międzywojennym stanowiła trójstyk granic: Polski, Prus Wschodnich i Wolnego Miasta Gdańska. Przejazd do Piekła, wsi która była ostoją polskości w czasach Wolnego Miasta Gdańska. Dalej trasa prowadzi przez tereny rezerwatu „Las Łęgowy nad Nogatem” z zachowanym 150-letnim różnorodnym drzewostanem (dęby szypułkowe, graby, jesiony, klony, topole, jesiony, topole i inne). W miejscowości Mątowy Wielkie zwiedzanie gotyckiego kościółka związanego z kultem błogosławionej Doroty z Mątowów. Przejazd do miejscowości Stogi Malborskie (na Żuławach) i przejście po historycznym cmentarzu mennonitów, grupy społecznej i religijnej, która gospodarowała na tych ziemiach przez kilkaset lat. Na zakończenie wycieczki obiad w żuławskim miasteczku Nowy Staw.

Początek i koniec wycieczki

Dworzec PKS w Gdańsku

Godzina i miejsce zbiórki

Zbiórka na stanowisku nr 10 dworca PKS w Gdańsku w niedzielę 2. czerwca 2024 roku o godzinie 8.00

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem na całej trasie,
  • przewodnictwo
  • obiad na trasie
  • ubezpieczenie NNW (suma ubezpieczenia 25 000 zł)
Opisy obiektów i miejscowości na trasie wycieczki

Most na Wiśle w Kwidzynie – łączący autostradę A1 z drogą krajową nr 55, został zbudowany w latach 2010 -2013. Most drogowy jest mostem typu extradosed, który łączy konstrukcję mostu podwieszanego z konstrukcją belkową sprężoną. Łączna długość mostu 808 m, ale cały obiekt łącznie z estakadami dojazdowymi ma długość prawie 1900 m.

Katedra w Kwidzynie p.w. św. Jana Ewangelisty – obecnie konkatedra diecezji elbląskiej, w czasach krzyżackich katedra diecezji pomezańskiej. Budowla gotycka, ceglana wzniesiona przez Krzyżaków w XIV wieku, łączyła funkcje sakralne i obronne. Długość budowli wynosi 86 m, szerokość 25 m, wysokość nawy głównej 21 m, a wieży 59 m. Katedra jest miejscem pochówku biskupów pomezańskich, kilku wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego i błogosławionej Doroty z Mątów. Korpus katedry połączony jest z zamkiem kapituły pomezańskiej.

Biała Góra – węzeł wodny Biała Góra to punkt rozdziału wód Wisły na dwa ramiona, przy czym do mniejszego z nich czyli Nogatu odprowadza się obecnie 3% wód rzeki, podczas gdy np. w XVI wieku było to prawie 87%. W Białej Górze funkcjonuje kilka ważnych budowli hydrotechnicznych takich jak jazy, śluzy i wrota przeciwpowodziowe, w tym budowle w miejscu, w którym mała rzeka Liwa wpada do Nogatu. W okresie międzywojennym Biała Góra stanowiła trójstyk granic: Polski, Prus Wschodnich i Wolnego Miasta Gdańska.

Piekło – wioska w widłach Wisły i Nogatu z neogotyckim katolickim kościołem zbudowanym w roku 1925 i budynkiem szkolnym, który w latach 30-tych XX wieku był jedyną polską szkołą na Żuławach. Piekło znajdowało się wówczas w granicach Wolnego Miasta Gdańska. Dzięki determinacji miejscowej polskiej ludności, która stanowiła ponad 80% mieszkańców Piekłą, szkoła do wybuchu wojny pozostała polska, a niemieccy urzędnicy nazywali upartych mieszkańców Piekła „Polacy z Piekła rodem”. W pobliżu Piekła znajduje się rezerwat przyrody „Las Łęgowy nad Nogatem” z zachowanym 150-letnim różnorodnym drzewostanem.

Mątowy Wielkie– wioska położona za wałem wiślanym. Tutaj w roku 1347 urodziła się błogosławiona Dorota z Mątowów a miejscowy kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła związany jest od najdawniejszych czasów z jej kultem. Kościół pochodzi z XIV wieku, zbudowany z cegły, posiada drewnianą wieżę, a wewnątrz trzy ołtarze i ambonę z XVIII wieku. Kiedyś przez wieś przebiegała linia kolei wąskotorowej i przed likwidacją wąskotorówki był tu dworzec kolejowy.

Stogi Malborskie – w Stogach zachował się największy na Pomorzu cmentarz menonicki założony jeszcze w XVII wieku. Powierzchnia cmentarza to 2,6 ha, a rzędy drzew dzielą teren cmentarza na 6 kwater. Zachowało się 260 obramowań grobów ze sztucznego kamienia i 78 stel zakończonych trójkątnym naczółkiem, charakterystycznym dla kultury mennonickiej. Z inskrypcji na stelach odczytać można informacje o pozycji zmarłych w lokalnej społeczności, miejscu zamieszkania, cechach charakteru, a na ich rewersie znajdują się cytaty z Biblii lub epitafia.

Nowy Staw – miasto na Żuławach Wiślanych nad rzeką Święta, posiadające obecnie niespełna 5 tys. mieszkańców. Zabytkami miasta są Kolegia św. Mateusza z początków XV wieku, poewangelicki XIX-wieczny kościół z charakterystyczną smukłą wieżą nazywaną tutaj ”ołówkiem”. W obiekcie tym urządzono obecnie Galerię Żuławską. Zachowały się również jako zabytki przemysłowe budynki dawnej słodowni i cukrowni.

Mapa

(A) Gdańsk   (B) Kwidzyn   (C) Biała Góra   (D) Piekło   (E) Mątowy Wielkie   (F) Stogi Malborskie   (G) Nowy Staw