+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl
+ 48 58 320 44 02 biuro@wojazer.pl

POLSKA
Chojnice i Kosznajderia
11.09.2022

Cena 280 PLN
Cena 280 PLN
Ogólny opis wycieczki

Trasa wycieczki: Gdańsk – Chojnice – Lichnowy – Ostrowite – Ciechocin – Sławęcin – Chojnice – Gdańsk

Autokar z Gdańska. Na trasie wycieczki obiad w Chojnicach. Przejazd do Chojnic: Stare Miasto z kamieniczkami z XVIII i XIX wieku, neogotycki ratusz, średniowieczne mury miejskie z licznymi basztami i bramami, gotyckie kościoły, spichlerze i wieża wodna. Wyjazd do pobliskiej miejscowości Krojanty, gdzie 1 września 1939 roku miała miejsce legendarna szarża polskiej kawalerii przeciwko wojskom niemieckim. Dzisiaj Krojanty znane są z funkcjonującej tutaj kliniki rehabilitacyjnej. Przejazd przez tereny Kosznajderii, obejmującej wsie Silno, Ostrowite, Ciechocin, Sławęcin. Kosznajderia to kraina położona na południe od Chojnic, na skraju Borów Tucholskich. Zasiedlona została przez sprowadzonych tutaj przez Krzyżaków osadników z północnych Niemiec (głównie z okolic Osnabrück). Przez wieki ludność tych stron zachowała odrębność etnograficzną i w większości wiarę katolicką. Po 1945 roku Kosznajdrzy przesiedleni zostali do Niemiec, ale niektóre tradycje tego regionu podtrzymywane są przez nowych mieszkańców tej krainy.

Początek i koniec wycieczki:

Dworzec PKS w Gdańsku

Godzina i miejsce zbiórki:

niedziela 11. września o godzinie 8.00 na stanowisku nr 10 dworca PKS w Gdańsku

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem na całej trasie
  • przewodnictwo
  • obiad w Chojnicach
  • ubezpieczenie NNW (suma ubezpieczenia 20 000 zł)
Mapa

(A) Chojnice   (B) Krojanty   (C) Lichnowy   (D) Ostrowite   (E) Ciechocin   (F) Sławęcin

Program do wydruku