Biuro Turystyki Wojażer Sp. z o.o. zaprasza:
Region świętokrzyski
termin: 10 - 14.09.2018 r.
cena: 1 050 zł

10.09
poniedziałek

Gdańsk - Kielce
Zbiórka uczestników wyjazdu przy dworcu PKS w Gdańsku (stanowisko 10) o godz. 8.00. Przejazd autostradą A 1 i dalej przez Łódź do Kielc. Zakwaterowanie w hotelu. Po południu spacer po mieście. Kolacja i nocleg w hotelu.
11.09
wtorek

Kielce - Oblęgorek
Po śniadaniu przejazd do niezwykłego rezerwatu przyrody nieożywionej (KADZIELNIA), nad którym dominuje wyniosła Skałka Geologów oddzielona od otoczenia głębokim wyrobiskiem kamieniołomu. Obecne wyrobisko wypełniają wody podziemne tworzące Jezioro Szmaragdowe. Następnie spacer po Parku Miejskim przez Aleję Sław, którą tworzą popiersia znanych pisarzy, kompozytorów, malarzy, aktorów, do Wzgórza Zamkowego, na którym znajduje się barokowy pałac, rezydencja biskupów krakowskich wzniesiona w XVII wieku. Zwiedzanie kościoła katedralnego Wniebowzięcia NMP, wczesnobarokowej bazyliki zbudowanej na fundamentach świątyni romańskiej. Po południu przejazd do Oblęgorka, gdzie znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Dworek, w którym Henryk Sienkiewicz mieszkał i tworzył ufundowało polskie społeczeństwo z okazji 25-lecia pracy literackiej noblisty. Po II wojnie światowej z inicjatywy dzieci pisarza utworzono tu muzeum pamiątek, odtworzono wystrój wnętrz z czasów życia Sienkiewicza. Pałac otacza piękny park z przełomu XIX i XX wieku. Wieczorem powrót do Kielc. Kolacja i nocleg w hotelu.

12.09
środa

Kielce - Chęciny - Jaskinia Raj
Rano przejazd do Chęcin, malowniczo położonych w górach świętokrzyskich miedzy Pasmem Chęcińskim, a Zalejowskim. W epoce renesansu Chęciny były jednym z największych miast w Polsce. Zachował się tu dawny układ urbanistyczny z dwoma rynkami oraz ufundowany przez Kazimierza Wielkiego franciszkański zespół klasztorny. Następnie zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku, wybudowanego na przełomie XIII i XIV wieku. Twierdza była miejscem zjazdów rycerstwa, ważnym ośrodkiem życia politycznego za czasów Władysława Łokietka. W połowie XIV wieku zamek został rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego i uchodził za jedną z najpotężniejszych warowni. Z czasem stał się siedzibą królewskich wdów. Budowla składa się z dwóch części: XIV-wiecznego zamku górnego i XV-wiecznego zamku dolnego. Całość otoczona jest murem. Po południu przejazd do Jaskini Raj, jednej z najpiękniejszych wapienno kresowych jaskiń w Polsce, która wyróżnia się bogatą szatą naciekową. Wieczorem powrót do Kielc. Kolacja i nocleg w hotelu.

13.09
czwartek

Kielce - Nowa Słupia - Św. Katarzyna - Św. Krzyż
Po śniadaniu przejazd do Nowej Słupi, miejscowości położonej u stóp Łysej Góry zwanej też Świętym Krzyżem - drugiego co do wysokości wzniesienia Łysogór. Wjazd kolejką na górę, z której roztacza się malowniczy widok. Na szczycie można zaobserwować skalne rumowisko charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich tzw. Gołoborze. Ponadto, na górze znajdują się pozostałości miejsca kultu słowiańskich pogan oraz klasztor Misjonarzy Oblatów, pobenedyktyńskie XI-wieczne opactwo, najstarsze polskie sanktuarium, do którego pielgrzymowano już w średniowieczu. Następnie przejazd do Św. Katarzyny, miejscowości położonej u stóp Łysicy, najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich (612 n.p.m.). Od XIV wieku miejscowość ta należała do biskupów krakowskich. W tym czasie został ufundowany mały kościół Św. Katarzyny, który w XV wieku został włączony w skład zespołu klasztornego Ojców Bernardynów. Wejście do niego prowadzi przez XVII- wieczne krużganki. W XIX wieku klasztor został przekazany Siostrom Bernardynkom, które mieszkają tu do dziś. W lesie, w pobliżu Kościoła, w drodze na Łysicę, na uwagę zasługuje drewniana kapliczka Św. Franciszka oraz źródełko, któremu przypisuje się właściwości lecznicze. W pobliżu znajduje się kaplica cmentarna nazywana kaplicą Żeromskiego. Po południu powrót do Kielc. Kolacja i nocleg.

14.09
piątek

Kielce - Sulejów - Gdańsk
Rano wykwaterowanie z hotelu. Po drodze zwiedzane zespołu klasztornego opactwa cysterskiego w Sulejowie, jednego z najlepiej zachowanych zespołów pocysterskich w Polsce, którego fundatorem był Kazimierz Sprawiedliwy. Teren klasztorny otaczają mury obronne z bramami i wieżami wzniesionymi na przestrzeni wieków (XV-XVIII).Następnie przyjazd autostradą A1. Przyjazd do Gdańska wczesnym wieczorem i zakończenie wycieczki.


Cena 1 050 PLN obejmuje:
- przejazd autokarem na całej trasie
- 4 noclegi w Kielcach
- śniadania i obiadokolacje
- przewodnictwo
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NNW

Cena nie obejmuje:
- wstępów do obiektów. Na ten cel należy przeznaczyć ok. 60 PLN

Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wersja do druku    strona główna | programy 2018