Biuro Turystyki Wojażer Sp. z o.o. zaprasza:
Polska: Kanał Elbląski
termin: 3.06.2017 r.
cena: 250 zł

Godzina 6.30 - zbiórka na stanowisku 10 dworca PKS w Gdańsku. Przejazd do Buczyńca. O godz. 9.00 wypłynięcie statku w dół po pochylni Buczyniec. Trasa wodna po Kanale do pochylni Kąty i powrót po 2 pochylniach do Buczyńca. Kontynuowanie rejsu po Jeziorze Sambród i zakończenie rejsu w Buczyńcu. Następnie przejazd autokarem do Waplewa Wielkiego, zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Sierakowskich. Przejazd do Malborka na obiad. Zakończenie wycieczki w Gdańsku ok. 18.30.
Cena 250 zł obejmuje: autokar na całej trasie, rejs statkiem po Kanale Ostródzko-Elbląskim, na odcinku pochylnia Buczyniec - pochylnia Kąty - powrót do Buczyńca i rejs po Jeziorze Sambród, przewodnictwo, zwiedzanie Pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim i obiad w Malborku.

OPIS WYBRANYCH MIEJSC NA TRASIE WYCIECZKI
Jezioro Sambród - jezioro o powierzchni 132 ha, położone między wsiami Sambród i Małdyty, leżące na trasie kanału Ostródzko-Elbląskiego. Jest to jezioro rynnowe, stosunkowo płytkie (średnia głębokość wynosi zaledwie 1,9 m, maksymalna 4,3 m). Jezioro jest podzielone nasypem kolejowym, pod którym znajduje się szerokie połączenie wodne. Wśród roślinności wodnej licznie występują ramienice, rdestnice i osoka aleosowata. W południowo-zachodniej części znajdują się nadbrzeżne lasy, a nieco dalej rezerwat torfowiskowy Zielony Mechacz ze stanowiskiem maliny moroszki. W rybostanie występują lin, szczupak, karaś.

Kanał Ostródzko-Elbląski
- najdłuższy kanałowy szlak żeglowny w Polsce, położony na terenie Pojezierza Iławskiego. Został wybudowany w XIX wieku aby spełniać rolę gospodarczą (transport drzewa i płodów rolnych). Obecnie stanowi on jedynie atrakcję turystyczną, łącząc jezioro Drwęckie, poprzez szereg mniejszych jezior, z jeziorem Druzno. Na odcinku między jeziorem Pniewo i Druzno dla pokonania łącznie około 100 m różnicy wysokości (maksymalny spad 24,2 m, minimalny 13,8m) zastosowano system pochylni, które umożliwiły transport statków lądem po szynach, na specjalnych wagonach-platformach. Pochylnie napędzane są wodą wypływająca z kanału specjalnym upustem, który kieruje strumień na potężne koło łopatkowe o średnicy 8 metrów. Napór wody wynosi 1 tona wody na łopatę. A koło ma 60 łopat. 4 pochylnie mają jednakową konstrukcję, natomiast pochylnia Całuny zamiast koła łopatowego ma turbinę. Długość zasadniczego kanału łączącego jezioro Druzno z jeziorem Szeląg wynosi 83,3 km, w tym 43,82 km przypada na kanał sztuczny, a 39,48 km stanowią jeziora. Wraz z odgałęzieniami długość Kanału Ostródzko-Elbląskiego wynosi 144,3 km. Najmniejsze głębokości tranzytowe kanału wynoszą 1,45 m. Światła pionowe mostów są nie mniejsze niż 3,6 m. Na kanale znajduje się pięć pochylni tj. Buczyniec, Oleśnica, Kąty, Jelenie i Całuny oraz cztery śluzy tj. Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś. Kanał zaprojektował w latach 1825-1844 inżynier Jakub Jerzy Steenke. Zadanie zlecił mu Fryderyk II, który chciał połączyć szlakiem wodnym Prusy Wschodnie z Morzem Bałtyckim, aby rozwinąć gospodarkę i komunikację. Żegluga pasażerska o charakterze turystycznym rozpoczęła się w 1912 r., więc dopiero 52 lata po oddaniu kanału do użytku. Wraz z rozwojem żeglugi turystycznej wzdłuż kanału powstawały liczne gospody i zajazdy. Obecnie jest to jedyne takie działające urządzenie na świecie, które jest czynne sto kilkadziesiąt lat i w całości stanowi zabytek techniki klasy "0". Równocześnie jest to atrakcyjny szlak kajakowy i wycieczkowy. Podobna pochylnia znajduje się w Kanadzie (projektu tego samego inżyniera), ale już od wielu lat nie funkcjonuje.

Waplewo Wielkie - ważny ośrodek kultury polskiej na Powiślu w okresie zaboru pruskiego. Pokolenia właścicieli Waplewa, starostowie, podkomorzowie, kasztelanowie, wojewodowie i senatorowie, brały udział w życiu dawnej Rzeczypospolitej, gdy zaś traciła ona niepodległość, ich następcy angażowali się w życie narodu walczącego o przetrwanie w niewoli politycznej. Ostatni właściciele majątku, Helena i Stanisław Sierakowscy, odnotowani w Wielkiej Encyklopedii, zostali w październiku 1939 roku zamordowani przez Niemców, a ich potomkowie rozproszeni po świecie. Charakterystycznym punktem Waplewa jest zespół pałacowo-parkowy, którego początki sięgają średniowiecza, obecny budynek pochodzi z XVII wieku, w XIX wieku został gruntownie przebudowany przez rodzinę Sierakowskich która przez pokolenia gromadziła kolekcję malarstwa, grafiki i rzeźby. W XIX wieku stanowiła ona najcenniejszy zbiór nalężący do ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim. Podczas wojny część kolekcji została zniszczona, część rozkradziona. Po wojnie Zespół Pałacowo-Parkowy przeszedł na własność Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej. Po wieloletnich pracach renowacyjnych prowadzonych od 2009 roku pałac i ogród odzyskały swoją świetność. Obecnie, mieści się tam Odział Muzeum Narodowego w Gdańsku - Muzeum Tradycji Szlacheckiej z bogatym wystrojem, kolekcją malarstwa i mebli.

Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

wersja do druku    strona główna | programy 2017