Untitled Document

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. jest organizatorem wycieczek krajoznawczych w różne strony ¶wiata. Od chwili powstania firmy, tj. od 1993 roku uczestnicy naszych wycieczek odwiedzili prawie 70 krajów na 6 kontynentach (m. in. RPA, Argentynę, Australię, USA, Kambodżę, Now± Zelandię, Brazylię, Birmę). Programy naszych wycieczek powstaj± w Biurze w Gdańsku. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy posiadane kontakty w odwiedzanych krajach oraz sugestie osób, które często z nami podróżuj±. Wieloletnie do¶wiadczenie pilotów i pracowników Biura zapewnia powodzenie realizacji naszych eskapad. Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Po¶redników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181 oraz turystyczn± gwarancję ubezpieczeniow± w Signal Iduna Polska TU S.A.
Marta Pelc-Maniecka
Adam Pelc


Copyright © 2002-2019 BT Wojażer Sp. z o.o.

Przelot samolotem z Gdańska do Hamburga. Zwiedzanie Lubeki, Hamburga i Bremy. Udział w koncercie muzycznym w filharmonii hamburskiej.
Przelot samolotem z Gdańska do Pizy. Siedem nocy w hotelu w Montecatini Terme. Dla chętnych wycieczki do Florencji, Lukki, Pistoi, Prato, Voltery, San Gimiliano i na wybrzeże Morza Liguryjskiego.
Autokar z Gdańska. Zwiedzanie Sejn, Puńska, Wigierskiego Parku Narodowego, Wiżajn (polskigo bieguna zimna), Stańczyków, Gołdapi, Olecka i Ełku. Rejs statkiem przez jeziora Mamry, Dargin i Kisajno.