Untitled Document

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. jest organizatorem wycieczek krajoznawczych w różne strony ¶wiata. Od chwili powstania firmy, tj. od 1993 roku uczestnicy naszych wycieczek odwiedzili prawie 70 krajów na 6 kontynentach (m. in. RPA, Argentynę, Australię, USA, Kambodżę, Now± Zelandię, Brazylię, Birmę). Programy naszych wycieczek powstaj± w Biurze w Gdańsku. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy posiadane kontakty w odwiedzanych krajach oraz sugestie osób, które często z nami podróżuj±. Wieloletnie do¶wiadczenie pilotów i pracowników Biura zapewnia powodzenie realizacji naszych eskapad. Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Po¶redników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181 oraz turystyczn± gwarancję ubezpieczeniow± w Signal Iduna Polska TU S.A.
Marta Pelc-Maniecka
Adam Pelc


Copyright © 2002-2018 BT Wojażer Sp. z o.o.


Wyjazd do Maroka zakończył cykl wycieczek Wojażera zaplanowany na 2018 rok. W okresie jesienno-zimowym zapraszamy na spotkania powycieczkowe - pierwsze z nich (wycieczka do Szwajcarii) odbędzie się w sobotę 27. października o godzinie 11.00 w nowej siedzibie biura przy ul. Dyrekcyjnej 6 - w sali 201.
Terminy kolejnych spotkań podamy wkrótce.