Untitled Document

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. jest organizatorem wycieczek krajoznawczych w różne strony ¶wiata. Od chwili powstania firmy, tj. od 1993 roku uczestnicy naszych wycieczek odwiedzili prawie 70 krajów na 6 kontynentach (m. in. RPA, Argentynę, Australię, USA, Kambodżę, Now± Zelandię, Brazylię, Birmę). Programy naszych wycieczek powstaj± w Biurze w Gdańsku. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy posiadane kontakty w odwiedzanych krajach oraz sugestie osób, które często z nami podróżuj±. Wieloletnie do¶wiadczenie pilotów i pracowników Biura zapewnia powodzenie realizacji naszych eskapad. Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Po¶redników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181 oraz turystyczn± gwarancję ubezpieczeniow± w Signal Iduna Polska TU S.A.
Marta Pelc-Maniecka
Adam Pelc


Copyright © 2002-2019 BT Wojażer Sp. z o.o.

Wykaz wycieczek zaplanowanych na rok 2019 już na naszej stronie!
Zobacz tutaj: Wycieczki 2019

Najbliższe spotkania powycieczko-
we:

5.01.2019 Grecja Zakynthos
12.01.2019 Holandia


Na spotkania zapraszamy na godz.11.00 do naszej nowej siedziby przy ulicy Dyrekcyjnej 6 w Gdańsku (pokój 201).